S lítostí oznamujeme, že se letošní expedice nekoná. Důvodem je současná situace s pandemií COVID 19 a s tím spojené nepříznivé podmínky vstupu do země. 

Spolupráce mezi firmou Asolo a expedicí Mongolia stále pokračuje. Účastníci tak budou vybaveni kvalitním oblečením a obuvi značky Asolo. 

Medailonky našich účastníků expedice MONGOLIA 2021 

Dne 14. 6. 2021 proběhla první schůze všech účastníků letošní expedice. Setkání proběhlo za slunného počasí na Hádech, kde jsme měli možnost se návzajem poznat a především se dozvědět bližší informace o výjezdu do Mongolska.

Projekt STREAM

Náš tým vědců vede mezinárodní univerzitní konsorcium v expertních aktivitách zaměřených na udržitelné hospodaření v mongolské krajině. Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem máme možnost podpořit místní lesnictví, které je v Mongolsku na nízké úrovni. V oboru je nedostatek odborníků a situace s úbytkem a devastací lesních porostů je kritická. Projekt STREAM, který podporuje Evropská komise a další partneři, začal v květnu 2021 a má rozpočet...

Náš výzkum zaujal i širokou veřejnost.

Mendelova univerzita uspěla v grantové soutěži projektů na internacionalizaci univerzit. Během let 2019-2020 bude na Lesnické a dřevařské fakultě studovat prvních 10 mongolských studentů.

Po dlouhé odmlce opět aktualizujeme web. Vychutnejte si foto z letošního Mongolska. Dokud je takové jaké je...dlouho již nebude ;-)

Letos opět navazujeme na dlouholetou spolupráci mezi firmou Asolo a exedičními aktivitami Mongolia.

 NAŠI PARTNEŘI